TTD Logo
శ్రీ తాళ్ళపాక పదసాహిత్యం
పదశోధన
Keerthanas : 1 - 20 of 14892; Page : 1 of 745; Keerthanas Per Page
సంపుటి సంఖ్య వాగ్గేయకార రాగం పల్లవి
1 1 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ సామంతం వలచి పైకొనఁగరాదు వలదని తొలఁగరాదు
1 2 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ దేసాక్షి వేదవేద్యులు వెదకేటిమందు
1 3 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ దేసాక్షి హీనదశలఁబొంది యిట్ల నుండుటకంటె
1 4 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ సామంతం ఏవం శ్రుతిమత మిదమేవ త-
1 5 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ పాడి వేదం బెవ్వని వెదకెడిని
1 6 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ గుండక్రియ మానుషము గాదు మఱి దైవికము గాని
1 7 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ శుద్ధవసంతం సదా సకలము సంపదలే
1 8 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ శుద్ధవసంతం ఇందిరానామ మిందరికి
1 9 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ బౌళి ఎవ్వరిఁ గాదన్న నిది నిన్నుఁ గాదంట
1 10 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ సామంతం సహజ వైష్ణవాచార వర్తనుల-
1 11 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ మాళవిశ్రీ ఇందుకొరకె యిందరును నిట్లయిరి
1 12 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ ధన్నాసి సందడి విడువుము సాసముఖా
1 13 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ శంకరాభరణం మలసీఁ జూడరో మగ సింహము
1 14 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ కన్నడ గౌళ గాలినే పోయఁ గలకాలము
1 15 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ వరాళి ఎవ్వారులేరూ హితవు చెప్పఁగ వట్టి-
1 16 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ కాంబోధి దిబ్బలు వెట్టుచుఁ దేలిన దిదివో
1 17 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ శ్రీరాగం నీవేకానింక నే నన్య మెఱఁగ యే-
1 18 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ గుండక్రియ తెలియఁ జీకటికి దీపమెత్తక పెద్ద-
1 19 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ ముఖారి చిత్తములో నిన్నుఁ జింతించనేరక
1 20 అన్నమాచార్య ఆధ్యాత్మ శ్రీరాగం అన్నియును నతని కృత్యములే
1 2 3 4 5  >>